Wat Bied Ons

Wat Bied Ons

  • Onderwys op Christelike norms en waardes gebasseer om elke mens te respekteer vir wie en wat hy/sy is
  • Afrikaans as moedertaal onderrig wat ondersteun word deur deeglike navorsing
  • Taalontwikkelingsvaardighede essensieel vir lees en noodsaaklik vir leer
  • Leergereedheidsevaluering
  • Intervensie en leerondersteuning aan leerders met: Disleksia, Outisme, ADHD, (ADD), Sensoriese Integrasie hindernisse, Groot- en Fynmotiese Ontwikkelingsvaardighede, Ouditiewe Prosesseringsagterstande as net ‘n paar
  • Musiekgedrewe intervensie strategie
  • Skaak vir beplanningsvaardighede en probleemoplossings
  • Leiding en ondersteuning aan Onderwyseresse
  • Diversiteit in onderrigbeplanning om elke leerder te ondersteun
  • Deurlopende terugvoer en ondersteuning aan ouers is bydraend deur Dr. Horn se intensiewe betrokkenheid by elke leerder.