Om te Weet

Om te Weet

  • Identifisering van taalhindernisse in die klaskamer

    Hier volg ‘n paar tekens wat moontlik kan dui op taalprobleme wat tot uiting kom in lees- en skryfvaardighede. Hulle skep dikwels die idee dat hulle nie gehoor het wat aan hulle gesê is nie, bloot omdat hulle nie verstaan het wat gesê is nie. (Hulle moet nie verwar word met diegene met ‘n gehoorprobleem nie) Vra herhaaldelik betekenis van…

    by
  • Wat is lees?

    Soveel is al geskryf oor lees. Hedendaags is daar ook soveel kinders wat probleme ervaar met lees. Lees en leeshindernisse speel ‘n kritiese rol by leer. Hier is ‘n kort beskrywing van wat lees beteken. Lees is ‘n proses van betekenisgewing aan geskrewe teks. Dit is ‘n komplekse vaardigheid wat gekoȏrdineer word deur interaktiewe bronne van informasie. Lees is: ‘n…

    by