Author archive for hannes@supronet.co.za

  • Identifisering van taalhindernisse in die klaskamer

    Hier volg ‘n paar tekens wat moontlik kan dui op taalprobleme wat tot uiting kom in lees- en skryfvaardighede. Hulle…

    by
  • Wat is lees?

    Soveel is al geskryf oor lees. Hedendaags is daar ook soveel kinders wat probleme ervaar met lees. Lees en leeshindernisse…

    by