Wat is lees?

Wat is lees?
18/07/2016 hannes@supronet.co.za

Soveel is al geskryf oor lees. Hedendaags is daar ook soveel kinders wat probleme ervaar met lees. Lees en leeshindernisse speel ‘n kritiese rol by leer.

Hier is ‘n kort beskrywing van wat lees beteken.

Lees is ‘n proses van betekenisgewing aan geskrewe teks. Dit is ‘n komplekse vaardigheid wat gekoȏrdineer word deur interaktiewe bronne van informasie.

Lees is:

  • ‘n Taalproses
  • Kognitiewe proses
  • Sosialieringsproses
  • Interaktiewe proses

Van belang is die kind of persoon se agtergrond, ervaring, geheue en motivering. Die proses van lees word gebou op:

  • Herkenning en analisering van woorde: Sigwoorde, Woordanalisevaardighede
  • Begrip van woorde en idees: Woordeskat ontwikkeling, begripsvaardighede.

Om van suksesvolle lees te praat behoort woordherkenning en woordontleding tesame met leesbegrip gelyktydig te figureer.

Strories lees en stories wat voorgelees word skep geleenthede vir woordeskatontwikkeling, kreatiewe denke asook vele ander.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*