Identifisering van taalhindernisse in die klaskamer

Identifisering van taalhindernisse in die klaskamer
18/07/2016 hannes@supronet.co.za

Hier volg ‘n paar tekens wat moontlik kan dui op taalprobleme wat tot uiting kom in lees- en skryfvaardighede.

  • Hulle skep dikwels die idee dat hulle nie gehoor het wat aan hulle gesê is nie, bloot omdat hulle nie verstaan het wat gesê is nie. (Hulle moet nie verwar word met diegene met ‘n gehoorprobleem nie)
  • Vra herhaaldelik betekenis van alledaagse woorde.
  • Lae vlak van taalgebruik.
  • Dit is gwoonlik stil kinders, kom skaam en teruggetrokke voor.
  • Hulle praat min en antwoorde is net “ja” of “nee”.
  • Hulle sukkel om woorde te vind om iets of ‘n situasie te beskryf. Sinne word begin met “En toe…”. Selfs “hm” en “ha” wanneer hulle praat.
  • Baie beperkte woordeskat.
  • Kort sinskonstruksie en foutiewe sinskonstruksie.
  • Herhaling van sinne in skryfwerk met net een woord wat varieer.

NB! Gesproke taalontwikkeling is uiters van belang vir die ontwikkeling van lees- en skryftaal.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*